Srpski   English  Russian

USLUGE

Kompanija TECHART:

- vrši istražne radnje i merenja
- projektuje sisteme katodne zaštite i prisilne drenaže
- proizvodi opremu za katodnu zaštitu i prisilnu drenažu
- vrši isporuku i montažu sistema
- vrši održavanje i servisiranje sistema
- vrši merenje i praćenje korozije