Srpski   English  Russian

Merno mesto za katodnu zaštitu i parametre korozije sa bežicnom komunikacijom - TE-RMU

PRIMENA: Uredaj TE-RMU ugraduje se duž trase za potrebe merenja potencijala katodne zaštite. U slucaju da se kontektuje sa korozionom sondom TE-ERC može da meri i parametre korozije.

Merno mesto za katodnu zaštitu i parametre korozije sa bežicnom komunikacijom - TE-RMU

MERENJE I PRAĆENJE PARAMETARA:

TE-RMU vrši kontinualno - ON LINE ocitavanje sledecih velicina:
- Intezitet jednosmerne korozione struje (lutajuce struje) - Idc ;
- Intezitet naizmenicne korozione struje - Iac;
- Potencijal cevovoda u odnosu na referentnu elektrodu Cu/CuSO4 - Uc;
- Vrednost indukovanog napona na cevovodu - Uac;
- Brzinu korozije na cevovodu - Vcorr;
- Gustinu jednosmerne korozione struje (lutajuce struje) - Jdc;
- Gustinu naizmenicne korozione struje (indukovane) - Jac;

TE-RMU šalje alarmne poruke za sve merene velicine u slucaju da merenje odstupa od zadatih granica;

KOMUNIKACIJA:

- daljinski: GPRS ili radio 868MHz

TEHNIĆKE KARAKTERISTIKE:

- napajanje: solarno
- opseg: Idc(0-50A), Iac (0-50A), Uac (0-50V), Vcorr(0-20000µm/god), Jdc (0-10000A/m2), Jac (0-10000A/m2); Uc =(-5000; +5000mV)
- temperaturni opseg: -30, +70°C;
- tempratura skladištenja: -40, +80°C;
- konekcije: solarni panel, cevovod, referentna elektroda Cu/CuSO4, koroziona sonda TE-ERC,
- kucište, solarni panel i antena su prema zahtevu narucioca, odnosno uslova na terenu.