Srpski   English  Russian

TE-RCU/SCR

PRIMENA: Za daljinsko upravljanje stanicom kombinovane zaštite, automatsko održavanje zaštitnog potencijala cevi, automatsku prisilnu drenažu, merenje parametara korozije i bežicnu komunikaciju sa PC „kontrolna soba“. Uredaj je sastavni deo kombinovane zaštitne stanice. Može se kao nadogradnja koristiti za prepravku automatskih stanica katodne zaštite za prisilnu drenažu u kombinovane zaštitne stanice. U tom slucaju može se isporuciti u nezavisnom kucištu koje se montira na postojecu stanicu prisilne drenaže.

TE-TCU-SCR

MERENJE I PRACENJE PARAMETARA:

Uredaj se sastoji iz upravljackog, mernog i telekomunikacionog bloka za kontinualno - ON LINE ocitavanje sledecih velicina:
- Vrednost izlaznog napona i struje sa stanice – Uizl, Iizl;
- Intezitet jednosmerne korozione struje (lutajuce struje) - Idc ;
- Intezitet naizmenicne korozione struje - Iac;
- Intezitet povratne jednosmerne struje - Ip;
- Potencijal cevovoda u odnosu na referentnu elektrodu Cu/CuSO4 - Uc;
- Vrednost indukovanog napona na cevovodu - Uac;
- Brzinu korozije na cevovodu - Vcorr;
- Gustinu jednosmerne korozione struje (lutajuce struje) - Jdc;
- Gustinu naizmenicne korozione struje (indukovane) - Jac;
- Stanje napajanja 220V;
- Stanje vrata: otvorena/zatvorena;
- Alarmne poruke za sve merene velicine u slucaju da merenje odstupa od zadatih granica;
- Alarmne poruke za nestanak napajanja i otvorena vrata.

UPRAVLJENJE I KOMUNIKACIJA:

- daljinski: GPRS ili radio 868MHz
- manuelno: usb ulaz za PC/Lap top ili preko tastature

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

- napajanje: 220V; - opseg: Uizl (0-60V), Iizl(0-40A), Idc(0-50A), Iac (0-50A), Ip (0-150A), Uac (0-50V),
- Vcorr(0-20000µm/god), Jdc (0-10000A/m2), Jac (0-10000A/m2);Uc =(-5000; +5000mV)
- temperaturni opseg: -30, +70°C;
- tempratura skladištenja: -40, +80°C;
- konekcije: napojni kabl, anodno ležište, cevovod, šina, referentna elektroda Cu/CuSO4, koroziona sonda TE-ERC, uzemljenje;