Srpski   English  Russian

Sistem za daljinsko upravljanje stanicama i ocitavanje parametara korozije - TE-RCC

TE-RCC (techart seria eurogenyx-remote corrosion control) za upravljanje stanicama i kontinualno ON LINE merenje i ocitavanje: potencijala katodne zaštite, inteziteta i gustine korozionih struja (AC i DC), indukovanog napona na cevi, brzine korozije, izlaznih velicina stanice (napon , struja), stanje vrata i stanje napajanja 220V.

Sistem ima alarme za sve merene velicine i prateci SCADA softver za daljinsko upravljanje.

Sistem TE-RCC sacinjavaju:
- merna mesta duž trase za merenje potencijala cevi, indukovanog napona, korozionih struja i brzine korozije (TE-RMU, referentna elektroda Cu/CuSO4 i koroziona sonda TE-ERC)
- sve stanice katodne zaštite, prisilne drenaže, kombinovane zaštitine stanice koje su opremljene sa uredajima TE-RCU ili TE-RCU/SCR
- SCADA aplikacija TE-RCC-CONTROL ROOM za upravljanje svim stanicama i za ocitavanje svih mernih mesta.

Prikaz SCADA aplikacije može biti geokodirana mapa terena ili tabelarni prikaz svih stanica i svih mernih mesta.

Preko softvera se vrši programiranje stanica i mernih mesta, tj. definisanje: zaštitnog potencijala i granicnih vrednosti za sve merene velicine.

TE-RCC -CONTROL ROOM omogucava arhiviranje podataka, izvoz podataka u Excel, auto ocitavanje merenih velicina i ima mogucnost prošrenja za dodatne stanice i dodatna merna mesta.

Komunikacija unutar sistema je standardno GPRS / radio 868MHz ili prema zahtevu narucioca.