Srpski   English  Russian

TE-KC 5KA

PRIMENA: Za zaštitu celicnih cevovoda od indukovane korozije. Na celicnim cevovodima pod uticajem magnetnog polja elektroprovodnika (npr: vazdušni ili podzemni provodnici visokog napona, instalacije elektrificirane železnice, itd.) indukuje se naizmenicni napon. Na mestima gde struja odlazi sa cevi u tlo dolazi do perforacije cevi, bez obzira da li postoji katodna zaštita.

Elektoliticka celija TE- KC 5KA se vezuje redno izmedu cevi i uzemljivaca, provodi korozionu struju na uzemljivac uz poštovanje kriterijuma katodne zaštite. TE- KC 5KA nije pogodan za udaljene lokacije jer zahteva održavanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

max I (0.5s) = 5kA max I kont. = 30A