Srpski   English  Russian

Stanica katodne zaštite sa ručnom regulacijom - SKZ-R

PRIMENA: Za nametanje zaštitnog potencijala cevovodu i sprecavanje klasicne korozije. Primenjuje se za celicne cevovode u zonama bez lutajucih struja i bez povremenog indukovanog napona sa relativno malim osilacijama vlažnosti tla.

SKZ-R

MERENJE I PRAĆENJE PARAMETARA:

- Vrednost izlaznog napona i struje sa stanice – Uizl, Iizl;
- Potencijal cevovoda u odnosu na referentnu elektrodu Cu/CuSO4 - Uc;

UPRAVLJENJE:

- manuelno preko grebenastih prekidaca

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- napajanje: 220V;
- opseg: Uizl (0-60V), Iizl(0-40)A
- temperaturni opseg: -30, +70°C;
- tempratura skladištenja: -40, +80°C;
- konekcije: napojni kabl, anodno ležište, cevovod, referentna elektroda Cu/CuSO4, uzemljenje;