Srpski   English  Russian

TECHART REŠENJE

Korozija je kompleksan fenomen jer je najčeće izazvana jednovremenim uticajem više faktora. Svaki uzročnik korozije se neutralizuje posebnom metodom. Klasična korozija koja je posledica težnje gvožđa da oksidira rešava se metodom katodne zaštite. Katodna zaštita se zasniva na vezi između elektrohemijskog potencijala čelika i korozije. Metodom katodne zaštite čelik se održava na potencijalu na kome ne može da oksidira. Korozija usled prisutnih struja (različitog karaktera) se neutrališe primenom prisilne drenaže. Sistemi prisilne drenaže (SPD) odvode na kontrolisan način struje sa cevovoda a pri tome uvažavaju kriterijum katodne zaštite.
U slučaju kada je korozija posledica više faktora, između ostalog i prisustva lutajućih i indukovanih struja neophodno je usaglasiti katodnu zaštitu i sisteme prisilne drenaže kako bi korozija bila zaustavljena.

EKONOMSKA OPRAVDANOST ZAŠTITE CEVOVODA

Troškovi održavanja cevovoda su očigledno smanjenji ako se izbegnu štete od korozije, odnosno bušenje cevovoda. Katodna zaštita je jedina metoda, kojom već ukopani cevovodi mogu da se zaštite od klasične korozije bez otkopavanja, peskarenja i postavljanja nove izolacije. Metoda je efikasna bez obzira na stanje izolacije, razlika je samo u tome što ako je izolacija dobra, jedan sistem katodne zaštite može da zaštiti dužu deonicu ceovovoda. Primena katodne zaštite je potpuno opravdana kako za nove tako i za stare objekte, jer se ovim sistemom potpuno zaustavlja dalja klasična korozija i produžava se period eksploatacije za više decenija.
Prisilna drenaža je jedina metoda kojom se može sprečiti intezivna korozija usled pristunih struja na cevovodu. Stanje izolacije cevovoda uslovljava broj sistema prisilne drenaže za jedan cevovod. Naime, što je izolacija bolja to jedan sistem prisilne drenaže može da zaštiti dužu deonicu.