Srpski   English  Russian

Permanentna referentna elektroda Cu/CuSO4

PRIMENA: Koristi se kao referentna tacka za merenje potencijala cevovoda. Ukopava se pored cevovoda i ne zahteva dopunjavanje. Isporucuje se u vreci sa aktivatorom.

Permanentna referentna elektroda Cu/CuSO4