Srpski   English  Russian

Magnezijumski protektor

PRIMENA: Za galvansku zaštitu manjih celicnih cevovoda.

Mg protektor

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Sastav:
Fe (%) 0.0024
Al (%) 0.0236
Mn (%) 0.0136
Si (%) 0.0106
Cu(%) 0.0007
Ni(%) 0.0002
Mg(%) ostatak

- masa anode: 8kg ili po zahtevu
- kabl: PP00 3x2.5 ili po zahtevu
- isporucuje se u vreci sa aktivatorom