Srpski   English  Russian

Kombinovana zaštitna stanica - KZS

PRIMENA: Za jednovremenu zaštitu cevovoda od korozije usled lutajucih struja od tramvaja, naizmenicnih struja usled indukovanog napona i od klasicne korozije. Primena na svim celicnim, duktilnim i liveno gvozdenim cevovodima (Napomena: Spojevi izmedu duktilnih/liveno gvozdenih cevi se moraju galvanski premostiti).
Metoda kombinovane zaštite potpuno zaustavlja klasicnu koroziju (oksidiranje gvožda) i bušenje cevovoda od lutajucih struja ili naizmenicne struje, odnosno:
- Automatski održava potencijal katodne zaštite na tacno zadatoj vrednosti;
- Anulira lutajuce struje;
- Anulira naizmenicne korozione struje;

kzs

Prednost kombinovane zaštitne stanice KZS u odnosu na automatske stanice katodne zaštite za prisilnu drenažu ASKZ/PD:

- KZS održava potencijal cevi na tacno zadatoj vrednosti (bez obzira na prisutne lutajuce struje, indukovan napon i potencijal šine), dok se kod ASKZ/PD zadaje samo pozitivna granica npr. -1.20 V pa je moguce da na cevi bude potencijal i -5.00V, što šteti izolaciji cevi i pospešuje indukovanu koroziju;
- KZS vrši dreniranje lutajucih struja sve vreme, tj. KSZ preko korozione sonde detektuje prisistvo DC korozionih struja i automatski ukljucuje prisilnu drenažu, dok ASKZ/PD vrši dreniranje lutajucih struja samo kad je potencijal cevovoda negativniji od zadate vrednosti ukljucenja stanice a istovremeno da je pozitivniji od potencijala šine, što je ispunjeno samo povremeno a ne stalno.
- KZS vrši dreniranje AC korozionih struja sve vreme uz poštovanje zadatog potencijala katodne zaštite, dok ASKZ/PD nema ovu mogucnost.

MERENJE I PRACENJE PARAMETARA:

Stanica kombinovane zaštite je opremljena mernim i telekomunikacionim blokom (uredaj TE-RCU/SCR) za kontinualno - ON LINE ocitavanje sledecih velicina:
- Vrednost izlaznog napona i struje sa stanice – Uizl, Iizl;
- Intezitet jednosmerne korozione struje (lutajuce struje) - Idc ;
- Intezitet naizmenicne korozione struje (indukovane) - Iac;
- Intezitet povratne jednosmerne struje - Ip; - Potencijal cevovoda u odnosu na referentnu elektrodu Cu/CuSO4 - Uc;
- Vrednost indukovanog napona na cevovodu - Uac;
- Brzinu korozije na cevovodu - Vcorr;
- Gustinu jednosmerne korozione struje (lutajuce struje) - Jdc;
- Gustinu naizmenicne korozione struje (indukovane) - Jac;
- Stanje napajanja 220V;
- Stanje vrata: otvorena/zatvorena;
- Alarmne poruke za sve merene velicine u slucaju da merenje odstupa od zadatih granica;
- Alarmne poruke za nestanak napajanja i otvorena vrata.

UPRAVLJENJE I KOMUNIKACIJA:

- daljinski: GPRS ili radio 868MHz
- manuelno: usb ulaz za PC/Lap top ili preko tastature

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

- napajanje: 220V;
- opseg: Uizl (0-60V), Iizl(0-40A), Idc(0-50A), Iac (0-50A), Ip (0-150A), Uac (0-50V),
- Vcorr(0-20000µm/god), Jdc (0-10000A/m2), Jac (0-10000A/m2); Uc =(-5000; +5000mV)
- temperaturni opseg: -30, +70°C;
- tempratura skladištenja: -40, +80°C;
- konekcije: napojni kabl, anodno ležište, cevovod, šina, referentna elektroda Cu/CuSO4, koroziona sonda TE-ERC, uzemljenje;
- kucište je prema zahtevu narucioca