Srpski   English  Russian

Koroziona sonda TE-ERC

PRIMENA: Koroziona sonda TE-ERC se ugraduje duž trase za potrebe merenja parametra korozije. Povezuje se UTP kablom za bežicno merno mesto TE-RMU ili za TE-RCU ( ili TE-RCU/SCR) u stanicama.

MERENJE PARAMETARA:

TE-ERC omogucava merenje sledecih velicina:
- Intezitet jednosmerne korozione struje (lutajuce struje) - Idc ;
- Intezitet naizmenicne korozione struje - Iac;
- Vrednost indukovanog napona na cevovodu - Uac;
- Brzinu korozije na cevovodu - Vcorr;
- Gustinu jednosmerne korozione struje (lutajuce struje) - Jdc;
- Gustinu naizmenicne korozione struje (indukovane) - Jac;

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- opseg: Idc(0-50A), Iac (0-50A), Uac (0-50V), Vcorr(0-20000µm/god), Jdc (0-10000A/m2), Jac (0-10000A/m2);
- temperaturni opseg: -30, +70°C;
- tempratura skladištenja: -40, +80°C;
- konekcije: TE-RMU, TE-RCU, cevovod