Srpski   English  Russian

Koksni granulat

PRIMENA: Ugraduje se kao ispuna za anodna ležišta za FeSi anode.

Koksni granulat

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- krupnoca 0-10mm, prema zahtevu narucioca
- pakovanje: 50kg, najlonska vreca