Srpski   English  Russian

Automatska stanica katodne zaštite za cevovode van uticaja lutajucih struja - ASKZ

PRIMENA: Za zaštitu cevovoda i drugih celicnih objekata od klasicne korozije u zonama gde nema lutajucih struja od šinskog saobracaja.
Na terenu se tokom vremena menjaju uslovi bitni za zaštitu cevovoda, naime osciluje vlažnost zemljišta, menja se specificna otpornost tla, moguce je povremena pojava indukovanog napona ili oscilovanje napojnog napona 220V. Sve to ima za posledicu da je u toku vremena potrebno podešavanje izlazne struje stanice da bi cevovod bio sve vreme na željenom potencijalu. ASKZ omogucava automatsko održavanje zaštitiog potencijala cevi, merenje parametara korozije komplet sa daljinskim upravljanjem i bežicnom komunikacijom sa PC „kontrolna soba“. Opciono u ASKZ može da se implemetrira uredaj za drenažu naizmenicnih korozionih struja TE-AC/CC.

ASKZ

MERENJE I PRACENJE PARAMETARA:

ASKZ je opremljena mernim i telekomunikacionim blokom za kontinualno - ON LINE merenje sledecih velicina:
- Vrednost izlaznog napona i struje sa stanice – Uizl, Iizl;
- Intezitet naizmenicne korozione struje - Iac;
- Potencijal cevovoda u odnosu na referentnu elektrodu Cu/CuSO4 - Uc;
- Vrednost indukovanog napona na cevovodu - Uac;
- Brzina korozije na cevovodu - Vcorr;
- Gustinu naizmenicne korozione struje (indukovane) - Jac;
- Gustinu jednosmerne korozione struje (lutajuce struje) – Jdc (opcija);
- Intezitet jednosmerne korozione struje (lutajuce struje) – Idc (opcija) ;
- Stanje napajanja 220V;
- Stanje vrata: otvorena/zatvorena;
- Alarmne poruke za sve merene velicine u slucaju da merenje odstupa od zadatih granica;
- Alarmne poruke za nestanak napajanja i otvorena vrata.

UPRAVLJENJE I KOMUNIKACIJA:

- daljinski: GPRS ili radio 868MHz
- manuelno: usb ulaz za PC / Lap top ili preko tastature

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

- napajanje: 220V;
- opseg: Uizl (0-60V), Iizl(0-40A), Idc(0-50A), Iac (0-50A), Uac (0-50V),
- Vcorr(0-20000µm/god), Jdc (0-10000A/m2), Jac (0-10000A/m2); Uc =(-5000; +5000mV)
- temperaturni opseg: -30, +70°C;
- tempratura skladištenja: -40, +80°C;
- konekcije: napojni kabl, anodno ležište, cevovod, referentna elektroda Cu/CuSO4, koroziona sonda TE-ERC, uzemljenje;